BENNY postel s úložným prostorem - masivní buk

Kód: 3275/LAK 3275/LAK61 3275/LAK13 3275/LAK73 3275/LAK25 3275/LAK85 3275/LAK37 3275/LAK97 3275/LAK49 3275/LAK109 3275/LAK2 3275/LAK62 3275/LAK14 3275/LAK74 3275/LAK26 3275/LAK86 3275/LAK38 3275/LAK98 3275/LAK50 3275/LAK110 3275/LAK3 3275/LAK63 3275/LAK15 3275/LAK75 3275/LAK27 3275/LAK87 3275/LAK39 3275/LAK99 3275/LAK51 3275/LAK111 3275/LAK4 3275/LAK64 3275/LAK16 3275/LAK76 3275/LAK28 3275/LAK88 3275/LAK40 3275/LAK100 3275/LAK52 3275/LAK112 3275/LAK5 3275/LAK65 3275/LAK17 3275/LAK77 3275/LAK29 3275/LAK89 3275/LAK41 3275/LAK101 3275/LAK53 3275/LAK113 3275/LAK6 3275/LAK66 3275/LAK18 3275/LAK78 3275/LAK30 3275/LAK90 3275/LAK42 3275/LAK102 3275/LAK54 3275/LAK114 3275/LAK7 3275/LAK67 3275/LAK19 3275/LAK79 3275/LAK31 3275/LAK91 3275/LAK43 3275/LAK103 3275/LAK55 3275/LAK115 3275/LAK8 3275/LAK68 3275/LAK20 3275/LAK80 3275/LAK32 3275/LAK92 3275/LAK44 3275/LAK104 3275/LAK56 3275/LAK116 3275/LAK9 3275/LAK69 3275/LAK21 3275/LAK81 3275/LAK33 3275/LAK93 3275/LAK45 3275/LAK105 3275/LAK57 3275/LAK117 3275/LAK10 3275/LAK70 3275/LAK22 3275/LAK82 3275/LAK34 3275/LAK94 3275/LAK46 3275/LAK106 3275/LAK58 3275/LAK118 3275/LAK11 3275/LAK71 3275/LAK23 3275/LAK83 3275/LAK35 3275/LAK95 3275/LAK47 3275/LAK107 3275/LAK59 3275/LAK119 3275/LAK12 3275/LAK72 3275/LAK24 3275/LAK84 3275/LAK36 3275/LAK96 3275/LAK48 3275/LAK108 3275/LAK60 3275/LAK120 Zvolte variantu
23 110 Kč 26 290 Kč 26 790 Kč 30 440 Kč 26 790 Kč 30 440 Kč 29 080 Kč 33 950 Kč 29 080 Kč 33 950 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč od 23 110 Kč –20 %
BENNY postel s úložným prostorem - masivní buk
23 110 Kč 26 290 Kč 26 790 Kč 30 440 Kč 26 790 Kč 30 440 Kč 29 080 Kč 33 950 Kč 29 080 Kč 33 950 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 26 577 Kč 30 234 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 30 809 Kč 35 006 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč 33 442 Kč 39 043 Kč od 23 110 Kč –20 % 18 488 Kč 21 032 Kč 21 432 Kč 24 352 Kč 21 432 Kč 24 352 Kč 23 264 Kč 27 160 Kč 23 264 Kč 27 160 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 21 261 Kč 24 187 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 24 647 Kč 28 005 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč 26 754 Kč 31 234 Kč od 18 488 Kč
6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů Zvolte variantu
Povrchová úprava
Rozměry ( šířka x délka)
Tloušťka materiálu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

masiv buk cink * úložný prostor * zvýšená pevnost konstrukce * tloušťka 35 nebo 27 mm * výška postranice 50 cm * 12 odstínů * lak * zaobleni hran

Detailní informace

Detailní popis produktu

Postel Benny včetně úložného prostoru z masivu buk cink se vyznačuje vysoce kvalitním zpracováním, zaoblením všech pohledových hran (rádius 10 mm), osvědčeným vysoce pevným spojovacím kováním, volitelnou tloušťkou provedení masivu 35 nebo 27 mm (u postele), nastavitelnou výškou uložení roštů (pro nastavení výšky lehací plochy) a příznivou cenou, která Vás jistě osloví. Úložný prostor typu Box z masivního buku je přístupný shora výklopnými rošty od nohou nebo z boku postele.s horním přístupem výklopnými rošty od nohou nebo z boku postele. Vhodným doplňkem jsou noční stolky a komoda z nabídky ložnice Sheila.

Provedení postele:

 • masivní buk cink čistý
 • výška postranice 50 cm
 • 2 varianty provedení tloušťky materiálu: 35 mm (komplet) nebo 27 mm čela (postranice 25 mm)
 • robustní provedení postele v tl. 35 mm
 • zaoblení všech vnějších hran rádius 10 mm
 • variabilní nastavení výšky lehací plochy vč. zvýšené SENIOR (např. s matrací v. 20 cm LP 65 cm)
 • 12 barevných odstínů 
 • vyrobeno v ČR

Rozměry postele:

 • výška zadního čela 95 cm
 • výška předního čela 50 cm
 • výška horní hrany postranice od podlahy 50 cm
 • vnější šířky postele pro variantu tloušťky 27 mm (pro matrace 90 a 180 cm): 95,4 / 185,4 cm
 • vnější šířky postele pro variantu tloušťky 35 mm (pro matrace 90 a 180 cm): 97 / 187 cm
 • vnější délky postele pro variantu tloušťky 27 mm (pro matrace 200, 210 a 220 cm): 205,4 / 215,4 / 225,4 cm
 • vnější délky postele pro variantu tloušťky 35 mm (pro matrace 200, 210 a 220 cm): 207 / 217 / 227 cm  (d. 210, 220 rozměr nutno vepsat při objednávce do poznámky v kroku 3)  
 • hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od horní hrany postranice je 7,5 - 14 cm (4 polohy)

Matrace a rošty nejsou součástí postele. 

 • Standardní provedení: buk masiv cink, dokončení lak přírodní č. 10, rozměr postele 180 x 200 cm, výška postranice 50 cm.
 • Provedení postele na obrázku: lak č. 11

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: