BENNY postel - masivní buk

Kód: 3272/LAK 3272/LAK61 3272/LAK13 3272/LAK73 3272/LAK25 3272/LAK85 3272/LAK37 3272/LAK97 3272/LAK49 3272/LAK109 3272/LAK2 3272/LAK62 3272/LAK14 3272/LAK74 3272/LAK26 3272/LAK86 3272/LAK38 3272/LAK98 3272/LAK50 3272/LAK110 3272/LAK3 3272/LAK63 3272/LAK15 3272/LAK75 3272/LAK27 3272/LAK87 3272/LAK39 3272/LAK99 3272/LAK51 3272/LAK111 3272/LAK4 3272/LAK64 3272/LAK16 3272/LAK76 3272/LAK28 3272/LAK88 3272/LAK40 3272/LAK100 3272/LAK52 3272/LAK112 3272/LAK5 3272/LAK65 3272/LAK17 3272/LAK77 3272/LAK29 3272/LAK89 3272/LAK41 3272/LAK101 3272/LAK53 3272/LAK113 3272/LAK6 3272/LAK66 3272/LAK18 3272/LAK78 3272/LAK30 3272/LAK90 3272/LAK42 3272/LAK102 3272/LAK54 3272/LAK114 3272/LAK7 3272/LAK67 3272/LAK19 3272/LAK79 3272/LAK31 3272/LAK91 3272/LAK43 3272/LAK103 3272/LAK55 3272/LAK115 3272/LAK8 3272/LAK68 3272/LAK20 3272/LAK80 3272/LAK32 3272/LAK92 3272/LAK44 3272/LAK104 3272/LAK56 3272/LAK116 3272/LAK9 3272/LAK69 3272/LAK21 3272/LAK81 3272/LAK33 3272/LAK93 3272/LAK45 3272/LAK105 3272/LAK57 3272/LAK117 3272/LAK10 3272/LAK70 3272/LAK22 3272/LAK82 3272/LAK34 3272/LAK94 3272/LAK46 3272/LAK106 3272/LAK58 3272/LAK118 3272/LAK11 3272/LAK71 3272/LAK23 3272/LAK83 3272/LAK35 3272/LAK95 3272/LAK47 3272/LAK107 3272/LAK59 3272/LAK119 3272/LAK12 3272/LAK72 3272/LAK24 3272/LAK84 3272/LAK36 3272/LAK96 3272/LAK48 3272/LAK108 3272/LAK60 3272/LAK120 Zvolte variantu
13 420 Kč 16 600 Kč 15 860 Kč 19 510 Kč 15 860 Kč 19 510 Kč 17 080 Kč 21 950 Kč 17 080 Kč 21 950 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč od 13 420 Kč –20 %
BENNY postel - masivní buk
13 420 Kč 16 600 Kč 15 860 Kč 19 510 Kč 15 860 Kč 19 510 Kč 17 080 Kč 21 950 Kč 17 080 Kč 21 950 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 15 433 Kč 19 090 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 18 239 Kč 22 437 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč 19 642 Kč 25 243 Kč od 13 420 Kč –20 % 10 736 Kč 13 280 Kč 12 688 Kč 15 608 Kč 12 688 Kč 15 608 Kč 13 664 Kč 17 560 Kč 13 664 Kč 17 560 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 12 346 Kč 15 272 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 14 591 Kč 17 949 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč 15 714 Kč 20 194 Kč od 10 736 Kč
6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů 6 - 8 týdnů Zvolte variantu
Povrchová úprava
Rozměry ( šířka x délka)
Tloušťka materiálu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

masiv buk cink * zvýšená pevnost konstrukce * tloušťka 35 nebo 27 mm * výška postranice 50 cm * 12 odstínů * lak * zaobleni hran

Detailní informace

Detailní popis produktu

Postel Benny z masivu buk cink čistý se vyznačuje kvalitním zpracováním a vysokou pevností. Zaoblení všech pohledových hran (rádius 10 mm), osvědčené vysoce pevné spojovací kování, volitelná tloušťka provedení masivu 35 nebo 27 mm, nastavitelná výška roštů pro individuální přizpůsobení výšky lehací plochy a skvělá cena, to jsou přednosti, které osloví i ty nejnáročnější zákazníky. Postel lze vybavit úložným prostorem typu Box z masivního buku s horním přístupem výklopnými rošty od nohou nebo z boku postele. Vhodným doplňkem jsou noční stolky a komoda z nabídky ložnice Sheila.

 • celomasivní buk cink čistý
 • zvýšená senior výška postranice 50 cm
 • provedení masivu: tloušťka 35 mm (komplet) nebo 27 mm čela (postranice 25 mm)
 • robustní provedení postele v tl. 35 mm
 • zaoblení všech vnějších hran rádius 10 mm
 • variabilní nastavení výšky lehací plochy vč. zvýšené SENIOR (např. s matrací v. 20 cm LP 65 cm)
 • 12 barevných odstínů 
 • vyrobeno v ČR

Rozměry postele:

 • výška zadního čela 95 cm
 • výška předního čela 50 cm
 • výška horní hrany postranice od podlahy 50 cm
 • vnější šířky postele pro variantu tloušťky 27 mm (pro matrace 90 a 180 cm): 95,4 / 185,4 cm
 • vnější šířky postele pro variantu tloušťky 35 mm (pro matrace 90 a 180 cm): 97 / 187 cm
 • vnější délky postele pro variantu tloušťky 27 mm (pro matrace 200, 210 a 220 cm): 205,4 / 215,4 / 225,4 cm
 • vnější délky postele pro variantu tloušťky 35 mm (pro matrace 200, 210 a 220 cm): 207 / 217 / 227 cm  (d. 210, 220 rozměr nutno vepsat při objednávce do poznámky v kroku 3)  
 • hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od horní hrany postranice je 7,5 - 14 cm (4 polohy)

Matrace a rošty nejsou součástí postele. 

 • Standardní provedení: buk masiv cink, dokončení lak přírodní č. 10, rozměr postele 180 x 200 cm, výška postranice 50 cm.
 • Provedení postele na obrázku: lak č. 11

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: